Anasayfa
Sayfalar
Muhasebe Birimi

Muhasebe BirimiMuhasebe Müdürü:Abdülkadir BÜYÜKFIRAT
Tel:0414 313 29 22 (1405)
Fax:0414 313 65 07
e-posta:akbuyukfırat@muhasebat.gov.tr

Muhasebe Müdür Yardımcısı:Zülküf SAVŞ
Tel:0414 313 2922 (1408)
e-posta:zsavas1@muhasebat.gov.trMuhasebe Müdürlüğü Personelleri

GÖREVİ:İldeki veya bakanlığın görevlendirmesi halinde il dışındaki genel bütçeli dairelerin saymanlık hizmetlerini yürütmek. Görev alanları içindeki her tür saymanlığın Bakanlığa göndereceği dönem sonu ve diğer hesap bilgilerini toplayıp, kontrol ettikten sonra belirlenen usul ve esaslara göre merkeze göndermek. Saymanlıklar arasındaki koordinasyonu ve uygulama birliğini sağlamak üzere defterdar adına görüş ve önerilerde bulunmak.