Misyon

ŞANLIURFA DEFTERDARLIĞI MİSYONU

Bakanlığımızın belirlediği Ekonomik ve Sosyal hedeflere ulaşmak için etik ilkeler çerçevesinde mükellef memnuniyetini de gözeterek, Toplumsal refahın arttırılmasına katkı sağlamak üzere gelirleri adalet ve tarafsızlık ilkeleri çerçevesinde toplamak, devlet mallarını idare etmek, Muhakemat hizmetleri ve Hukuk danışmanlığını yapmak, kamu kaynaklarını ekonomik ve verimli bir şekilde değerlendirerek Kamu Harcamalarını gerçekleştirmek, Devletin Muhasebesini tutmak, çalışanların etkinlik, verimlilik ve memnuniyetlerini arttırmak”