Anasayfa
Sayfalar
Muhakemat Birimi

Muhakemat Birimi


Muhakemat Müdürü: Hüseyin GÜZELOĞLU
Telefon: 0414 313 10 50 (1505-1506)
Fax:0414 314 17 71
e-posta:surfa_hüseyig@bahum.gov.tr

Müşavir Hazine Avukatı:Ramazan KURT

Hazine Avukatı:ismail İÇİN


Hazine Avukatı:Ayten ERDOĞANHazine Avukatı:Hicri ŞAFAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Muhakemat Müdürlüğü Personeli

GÖREVİ:Defterdarlık veya İl İdare Şubelerinden sorulan işler hakkında hukuki görüş bildirmek. hazineye ait her türlü davalarla genel bütçe içindeki dairelere ait hukuk ve ceza davalarının ve bütün icra işlemlerinin ait olduğu makam ve mercilerde takip ve müdafaasını yapmak.