Defterdar cümle malımın nâzırı olup, umûr-ı alem ona müfevvazdır. Ânın izni olmadan bir akçe ne dahil ve ne hâric-i hazine ola. (Kanunname-i Ali Osman)

                      Ali Osman KARAKÖSE
                         Şanlıurfa Defterdarı

Defterdarın Mesajı

                                <                                      

Günün Sözü

  • Yüz binlerce birbirine benzeyenleri seyret de aralarında ki yetmiş yıllık farka dikkat et. İki şey birbirine benzeyebilir: Acı su da berraktır, tatlı su da…Mevlana

  • • Güç elinde hertürlü öldürme imkanı varken bağışlayabilme becerisidir; gerçek güç merhamettir. Oscar Schindler

  • • Dostluk, müsbet veya menfî vasıflardaki müştereklikten kaynaklanırOsman Nuri


Şehrimizi tanımak için lütfen 5 dakikanızı ayırınız...