Defterdar cümle malımın nâzırı olup, umûr-ı alem ona müfevvazdır. Ânın izni olmadan bir akçe ne dahil ve ne hâric-i hazine ola. (Kanunname-i Ali Osman)

                      Ali Osman KARAKÖSE
                         Şanlıurfa Defterdarı

Defterdarın Mesajı

                             <                                      

Günün Sözü

  • Ey altın sırmalarla süslü elbiseler giymeye, kemer takmaya alışmış kişi. Sonunda sana da dikişsiz elbiseyi giydirecekler...mevlana

  • • Seninle aynı fikirde değilim ancak senin fikrini özgürce söyleme hakkını ölümüne savunurum-Voltaire

  • Bütün İnsanlar Aynı Dilde Gülümser... George Carlin


Şehrimizi tanımak için lütfen 5 dakikanızı ayırınız...