Defterdar cümle malımın nâzırı olup, umûr-ı alem ona müfevvazdır. Ânın izni olmadan bir akçe ne dahil ve ne hâric-i hazine ola. (Kanunname-i Ali Osman)

                      Ali Osman KARAKÖSE
                         Şanlıurfa Defterdarı

Defterdarın Mesajı

Günün Sözü

  • Yüz binlerce birbirine benzeyenleri seyret de aralarında ki yetmiş yıllık farka dikkat et. İki şey birbirine benzeyebilir: Acı su da berraktır, tatlı su da…Mevlana

  • Bütün İnsanlar Aynı Dilde Gülümser... George Carlin

  • • Seninle aynı fikirde değilim ancak senin fikrini özgürce söyleme hakkını ölümüne savunurum-Voltaire


Şehrimizi tanımak için lütfen 5 dakikanızı ayırınız...